Scroll Css

Uzunca bir tabloyu sayfalandırma yerine scroll ile yönetmek istediğinizde ya da bir alanı scroll ile tasarlamak istediğinizde hazır bir scroll css’ine ihtiyaç duyabilirsiniz. Sade ve güzel scroll örneklerini buradan bulabilirsiniz.

Kullanımı :

html :

</div>

css :

.scrollbar
{
height: 300px;
width: 65px;
background: #F5F5F5;
overflow-y: scroll;
margin-bottom: 25px;
}

.force-overflow
{
min-height: 450px;
}

#style-1::-webkit-scrollbar-track
{
-webkit-box-shadow: inset 0 0 6px rgba(0,0,0,0.3);
border-radius: 10px;
background-color: #F5F5F5;
}

#style-1::-webkit-scrollbar
{
width: 12px;
background-color: #F5F5F5;
}

#style-1::-webkit-scrollbar-thumb
{
border-radius: 10px;
-webkit-box-shadow: inset 0 0 6px rgba(0,0,0,.3);
background-color: #555;
}

 

Advertisements

Rapidminer

 input example set does not have a label attribute :  Eğer veri tablosunda bir kolona label rolü verilmemişse bu hata oluşur. Hatanın çözümü için gerekli kolona rol tanımlanmalıdır.

the label attribute must be nominal for the calculation of performance criteria for classification tasks : Analiz yapılacak kolonun veri tipinin nominal olarak güncellenmesi gerekir.

Jquery

GET Page HTML Code

$(“html”).html();

If you want to also capture the hmtl tags you could concatenate them to the html like this:

function getPageHTML() {

return “<html>” + $(“html”).html() + “</html>”;

}

 

Data Attribute’a göre bir elementi bulma

$(“ul”).find(“[data-slide='” + current + “‘]”);

 

Belli bir alandaki metni bölüp 3 nokta ile sonlandırmak için :

overflow: hidden;

display: -webkit-box;

line-height: 16px;

-webkit-line-clamp: 2;

-webkit-box-orient: vertical;

width: 90%;

max-height: 50px;

Alternatif olarak dotdot plugini de kullanılabilir.

 

Bir css kodun sadece internet explorerda çalışması için aşağıdaki bloğun içerisine yazılabilir.

@media all and (-ms-high-contrast: none), (-ms-high-contrast: active) {

.className{

}

}

 

 

 

/********   JQUERY VE CSS İfade ve Komutları ayrı sheet *******/

!important :

 

isNaN(String) : parantez içerisindeki ifadenin string olup olmadığını kontrol eder.

JSON Datayı Key’e göre parse etme

var JSONText = ‘{“c”:{“a”:[{“name”:”cable – black”,”value”:2},{“name”:”case”,”value”:2}]},”o”:{“v”:[{“name”:”over the ear headphones – white/purple”,”value”:1}]},”l”:{“e”:[{“name”:”lens cleaner”,”value”:1}]},”h”:{“d”:[{“name”:”hdmi cable”,”value”:1},{“name”:”hdtv essentials (hdtv cable setup)”,”value”:1},{“name”:”hd dvd \u0026 blue-ray disc lens cleaner”,”value”:1}]}’

 

var JSONObject = JSON.parse(JSONText);

var c = JSONObject[“c”];

var o = JSONObject[“o”];

 

//browser kontrolü eğer ie ise burada girer.

var browser = navigator.userAgent.toLowerCase();

var isIE = (browser.indexOf(“msie”) > -1 || browser.indexOf(“trident”) > -1);

if (isIE && window.XDomainRequest)

 

//ie Activex çalıştırma

WshShell = new ActiveXObject(“WScript.Shell”);

WshShell.Run(yönlendirilecekurl);

 

 

// ajax ile sorun olunca ie’den Service çağırma –

if (xdr) {

xdr.onload = function () {

var info = eval ( “(” + xdr.responseText+ “)” );

if (info.result) {

WshShell = new ActiveXObject(“WScript.Shell”);

WshShell.Run(yönlendirilecekurl);

}

else {

window.open(yönlendirilecekurl);

}

}

xdr.onerror = function () {

console.log(“error”)

}

xdr.open(‘GET’, query);

xdr.send();

}

// ajax ile çağırma

$.ajax({

type: “GET”,

contentType: “application/json; charset=utf-8”,

url: serviceURL ,

dataType: “json”,

success: function (data) {

if (data) {

WshShell = new ActiveXObject(“WScript.Shell”);

WshShell.Run(Url);

}

else {

window.open(yonlendirilecekUrl);

}

}

Web Yazılıma Dair Kısa Notlar

ActionResult tipteki bir metoda default’ta boş string bir parametre aşağıdaki şekilde gönderilebilir. Değer gönderildiğinde parametre değeri gelen değer olarak setlenir.

Publis ActionResult MethodName(string BusinessAreaName = “” ) { }

Package console’dan bir şey indirmek/kaldırmak için
Install Package
Install-Package PackageName

Remove Nuget Package
Uninstall-Package PackageName –RemoveDependencies

PDF’e aktarma

[ValidateInput(false)]

public void ExportPageToPDF(string num)

{

string HTMLContent = “Hello <b>World</b>”;

Response.Clear();

Response.ContentType = “application/pdf”;

Response.AddHeader(“content-disposition”, “attachment;filename=” + “PDFfile.pdf”);

Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.NoCache);

Response.BinaryWrite(GetPDF(HTMLContent));

Response.End();

}

public byte[] GetPDF(string pHTML)

{

byte[] bPDF = null;

MemoryStream ms = new MemoryStream();

TextReader txtReader = new StringReader(pHTML);

// 1: create object of a itextsharp document class

Document doc = new Document(PageSize.A4, 25, 25, 25, 25);

// 2: we create a itextsharp pdfwriter that listens to the document and directs a XML-stream to a file

PdfWriter oPdfWriter = PdfWriter.GetInstance(doc, ms);

// 3: we create a worker parse the document

HTMLWorker htmlWorker = new HTMLWorker(doc);

// 4: we open document and start the worker on the document

doc.Open();

htmlWorker.StartDocument();

// 5: parse the html into the document

htmlWorker.Parse(txtReader);

// 6: close the document and the worker

htmlWorker.EndDocument();

htmlWorker.Close();

doc.Close();

bPDF = ms.ToArray();

return bPDF;

}