Rapidminer

 input example set does not have a label attribute :  Eğer veri tablosunda bir kolona label rolü verilmemişse bu hata oluşur. Hatanın çözümü için gerekli kolona rol tanımlanmalıdır.

the label attribute must be nominal for the calculation of performance criteria for classification tasks : Analiz yapılacak kolonun veri tipinin nominal olarak güncellenmesi gerekir.

Advertisements

Windows MongoDB Kurulumu ve C# Konfigurasyonu

MongoDB Big data verileri üzerine çalışan bir yazılım. Hadoop ile beraber Big Data denilince akla gelen ilk seçeneklerden biri. Ancak ikisi arasında bazı farklar vardır. Hadoop özellikle Java ve linux sistemlerde çalışır. Hadoop TB’ları aşkın büyük veriler üzerinde daha performanslı çalışırken analizi konusunda daha iyidir. MongoDB ise daha küçk boyulu ve online işlerde tercih edilebilir. Bu yazıda kısaca MongoDB kurulum ve C# entegrasyonundan bahsedeceğim.

Öncelikle MongoDB’ye merak sardıysanız MongoDB’nin kendi sitesine göz atmanız faydalı olabilir.  Sitenin download kısmından Windows için MongoDB’nin son sürümünü indirebilirsiniz. İndirdiğiniz programı C:\ altında bir klasore atabilirsiniz. (FilePath olarak C:\ olması şart değil. İstediğiniz yere kopyalayabilrsiniz.) . İndirdiğimiz MongoDB dosyasının içerisinde bin dosyası vardır. Bu klasörün içine logs ve data isimli iki tane daha dosya oluşturuyoruz. logs dizininin içine de mongolog.txt diye bir text dosyası oluşturuyoruz. Bu dosyaları oluşturmamızın sebebi. MongoDB’yi kurduktan sonra işlem sonuçlarının buraya kaydeilecek olmasıdır. MongoDB dosyamızı bu şekilde düzenledikten sonra Start-> command Window’u yönetici modunda açıyoruz. Yönetici modunda açmamızın nedeni kurulumun son adımında bu izni bekliyor olmasıdır.  Cmd açıldıktan sonra kırmızı alana kadar olan kısmı yazınca MongoDb kurulumu yapılmış olacaktır. Aşağısında gördüğünüz kısmı incelemek isteyenler olabilir diye buraya ekledim.mongodb MongoDB’ye dair bazı komutlar var.

Kurulumu yaptıktan sonra View Local Services (Yerel Hizmetleri Görüntüle) diyerek servisler bölümünden MongoDB servisini başlatabilirsiniz. MongoDB servisi default olarak 27017 portunda çalışır. localhost:27017

Bu aşamadan sonra DB’yi yönetme işlemlerini cmd üzerinden yapmaya devam edebilirsiniz. Ancak RoboMongo isimli bir programla işlemleri yapmanızı öneriririm. En azından bir arayüzü var 🙂

Kurulumu yaptıktan sonra C# ile entegrasyonu konusuna gelecek olursam C#’tan MongoDB’ye bağlanabilmek için MongoDB referanslarını projenize eklemeniz gerekecek. Bunun iki yolu var. Ya MongoDB klasöründen  ya da Manage Nuget Packages-> Official C# Driver for MongoDb’yi install ederek ekleyebilirsiniz. Sonrasında aşağıdaki kodla DB’ye bağlanıp işlemler yapabilirsiniz.

using MongoDB.Bson;
using MongoDB.Driver;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Education
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

MongoClient mongo = new MongoClient();
Console.WriteLine(“Connect to MongoDB Server”);
Console.WriteLine();
var db = mongo.GetDatabase(“My_Database”);
var collection = db.GetCollection<BsonDocument>(“My_Collection”);

BsonDocument book = new BsonDocument()
.Add(“_id”,BsonValue.Create(BsonType.ObjectId))
.Add(“author”,”pradhan”)
.Add(” title”,”My exprience”);
collection.InsertOneAsync(book);
var query = new QueryDocument(“author”, “pradhan”);
}

}
}

Örnek olarak şu db yi kullanabilirsiniz. : http://media.mongodb.org/zips.json

PL/SQL dba sorguları

/ TITLE  tablosunu referans alan db objelerini gösterir./

SELECT *

        FROM dba_dependencies d

       WHERE d.referenced_name = ‘TITLE’;

 

PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION ()

Ana transactiondan özerk kendi içerisinde çalışan transaction işlemidir. Transaction işlemine başlar ve işlemi bitirince commit ve rollbak yaparak ana transactiona döner.

 

/*+leading(M) full(M)*/

Sorgunun execution zamanı uzun sürmesini önlemek için kullanılan bir hinttir.  Leading edilen tablo üzerinde ilk başta işlem yapılıp daha sonra diğer tablolar ile join işlemleri yapılır.

 

/* sp nin İçerik ve bilgisini getirir.  */

select * from dba_source

where name=‘JOBS_SEL_SP’

 

SEYDI kullanıcısının oluşturduğu objeleri döner.

select * from dba_source  where owner=‘SEYDI’;

 

Tablo ismi BOOK ile başlayan tabloları döner.

select * from dba_tables where table_name like ‘BOOK%’;

PL\SQL Fonksiyonlar

NVL Function()

Select NVL(titleLevel,value) From Titles; If titleLevel is null return value;

NVL2 Function()

Select NVL2(titleLevel,value1,value2) From Titles ; If titleLevel is not null return value1 ; else return value2;

Decode Function()

Select decode(titleLevel,1,’Junior Developer’,2,’Senior Developer’,3,’Leader’,’Manager’)  title from Titles ; If titleLevel 1 return Junior Developer Else if 2 Senior developer else if 3 Leader else Manager;

Coalesce Function()

Select Coalesce(titleLevel,titleDescription,’isNull’) From Titles; Return First not null value(first check titleLevel,else if titleDescription,else if ‘isNull’);

Trim Function()

Select TRIM(‘  jobdescription   ’) From job;   Delete empty

 

(+) Function :

Select * from titles,jobs where titles.titleJobID=jobs.jobsID(+) ; (+) means outer join ;

 

Trunc Function ()

Select TRUNC(125.82,-2) from dual;  100  virgülden sonraki kısım kadar sıfırlanır. Tarihlerde ise bir altı gösterir. Örneğin trunc(to_date(’26-Aug-2014’),YEAR) en yakın yılın başlangıcı olan 01-Jan-2014 ‘ı döner.

concat Function()

Select Concat(string1,string2) From Job;  combine string1 and string2

Round Function()

Select Round(125.315,2) from dual; Return  value(125.315) to up (125.32)

SUBSTR Function()

Select substr(jobdescription,value1,value2) from jobs; Return jobdescription start from value1 to value2;

 

Instr Function()

Select instr(jobdescription, ‘value’, startvalue, value1) from dual; ; Return location of value after startvalue match value1;

 

Replace Function()

Select  replace (‘job’,value1,value2) FROM job; Replace value1 with value2;

 

PL\SQL komutlar

IN

Select * from Titles where titledescription in (‘doctor’,’engineer’, ‘teacher’);

Like

Select * from titles where titledescription like (‘doc’);

Select * from titles where titledescription like (‘doc%’);

Select * from titles where titledescription like (‘%doc’);

Select * from titles where titledescription like (‘%doc%’);

Alter Table

Alter table Titles drop column titlelevel ;

Alter table Titles add (titlelevel number(3),titledefinition Varchar2(50)) ;

Alter table Titles modify (titlelevel number(4) not null,titledefinition not null);

Alter table Titles Rename Column (titlelevel to title_level);

Alter table Titles RENAME TO JobTitles;

Delete From Titles Where titlelevel=’1’;

 

 Foreign Key 
ALTER TABLE Table1
ADD FOREIGN KEY (Table1_Column) REFERENCES Table2(Id);

 

/*Nullable kolonu not null a çevirme*/
UPDATE [Table1] SET Date= GetDate() where StartDate IS NULL

ALTER TABLE dbo.[Table1]
ALTER COLUMN StartDate DATETIME NOT NULL

Oracle Tablo kolon düzenlemeleri

Bir Tabloya kolon ekleme:

ALTER TABLE engineer

ADD (department varchar2(50),

engineername varchar2(50) );

Bir kolonu silme :

ALTER TABLE engineer DROP COLUMN department;

Kolonu Düzenleme :

ALTER TABLE students MODIFY ( student_ID number(6) not null,

student_name varchar2(30));

Kolona komut ekleme :

COMMENT ON COLUMN tablename.column IS ‘comment … ‘