Bu taslaktaki bölümler yavaş yazılıp yayınlanacak

Sıralı bir şekilde toparlanıp yazı yapılacak.

Poliformizm

MVVM : Uygulamadaki kavramların birbirinden ayrık olması. Arkayı düzgün yazarsan projeyi al mobile de ayarla.

MVC :

MVC Yaşam Döngüsü: Browser(Request) -> Global.asax(Routing Module) -> Controller ( Gideceği yeri kontrol edip metodu parse eder. ) -> Controller.InvokeAction -> Return View(View (View REsult) -> HTML(View Engine) ) ->Browser(Response)

ViewData[“Food”]= tip dönüşümü gerekli.

ViewBag.Food -> direkt kullan

TempData[“Food”] =sessionda depolanan data

Session[“Food”]= ViewData o an oluşturulur ve sayfa yüklemesi bitince silinir. Session’da ise o session boyunca o kayıt durur.

String ile StringBuffer(String Builder arasındaki fark)

String objesi değiştirilemez; StringBuffer /Builder değiştirilebilir.

StringBuffer syncroned; StringBuilder notsyncronized

StringBuilder da arkada yeni bir nesne oluşturup , onu değiştiriyoruz.

Thread için Buffer; yoksa Builder daha iyi.

 

Struct : Aralarında mantıksal bir ilişki bulunan farklı türden bilgilerin mantıksal bir bütün olarak ifade edilmesidir.

Class ile Struct arasındaki fark sınıflar referans türünde yapılırken yapılar ise değer türündendir. Yapılar stack, sınıflar heap. Sınıflara referans aracılığıyla yığınlara doğrudan ulaşabiliriz.

OOP Kavramları

Abstract Class :  Abstract kalıtımı zorunlu kıldığı için tercih edilmiyor. Soyut yöntem demek alt sınıfta tekrar tanımlanması zorunlu yöntemdir. Ancak yöntemler soyut olur. Soyut sınıflarda

Override: Türetildiği sınıftaki metodu ezmek.

Overload : Aynı isimli farklı parametre sayılı metodlar.

Encapsulation : Dış etkilerden koruma Oluşturduğumuz metod, sınıflama erişimleri sınırlandırır. Burada public, protected, private, default(internal)

Nested(Gömülü) Class : Bir sınıf içerisinde başka bir sınıfın tanımlanmasıdır. Statik ve statik olmayan diye 2’ye ayrılır.

Faydaları: Sınıfların mantıksal gruplanması, Daha iyi encapsulation, kod okunabilirliği

Inner Class: Static olmayan nested classlardır.

Constructor 

Interface(CAN DO)’larda metodların içerisini doldurmayız. Abstracta doldururuz ve bütün alt sınıflarda aynı özellikler olur.

Interface ile yapabileceğimiz herşeyi abstract class ile de yapabiliriz.

Alt sınıflarda default özellik isteniyorsa abstract class mantıklı. Ayrıca hız açısından da iyidir. Interface’de kaç sınıf implement etsek o kadar metodu yazmamız lazım.

ViewState : Verileri saklamak için default olarak kullanılan teknik. Sayfa post back olduğunda ve geri geldiğinde aynı sayfadaki değerlerin saklanması işlemidir.

Get/Post : İstekte bulunurken get adres satırında görünür. post görünmez. Post yavaştır. get veri çekmek ; post veriyi düzenlemek için

Clustered Index: Unique

UnClustered Index : Adresleme

 

Javascript Kuralları, Design Patterns

 

 

Object Oriented Programming

Abstract Class : Soyut yöntem demek alt sınıfta tekrar tanımlanması zorunlu yöntem demektir. Sadece metodlar abstract olabilir. Abstract Class’larda class yazılmaz sadece metodun tanımı olur. Üst sınıfındaki tüm abstract class’ları tanımlaması halinde alt sınıf soyut sınıf olmaktan çıkar.

Interface : Bir interface içinde hiç bir özellik barındırmaz sadece abstract metodlar vardır. Soyut sınıflar gibidir ancak sınıf değildir.

Abstract Class ile Interface arasındaki Farklar:

Extends’ten sonra sadece bir sınıf olur. Implements’den sonra istediğimiz kadar arayüz olur.

Abstract; kendisinden yeni bir nesne yaratılmayacak ancak başka sınıfların superclassı olarak kullanılabilecek. Interface bir işi gerçekleştirecek tüm sınıfların aynı metod tanımlarını içermesini sağlayacak.