Jquery

GET Page HTML Code

$(“html”).html();

If you want to also capture the hmtl tags you could concatenate them to the html like this:

function getPageHTML() {

return “<html>” + $(“html”).html() + “</html>”;

}

 

Data Attribute’a göre bir elementi bulma

$(“ul”).find(“[data-slide='” + current + “‘]”);

 

Belli bir alandaki metni bölüp 3 nokta ile sonlandırmak için :

overflow: hidden;

display: -webkit-box;

line-height: 16px;

-webkit-line-clamp: 2;

-webkit-box-orient: vertical;

width: 90%;

max-height: 50px;

Alternatif olarak dotdot plugini de kullanılabilir.

 

Bir css kodun sadece internet explorerda çalışması için aşağıdaki bloğun içerisine yazılabilir.

@media all and (-ms-high-contrast: none), (-ms-high-contrast: active) {

.className{

}

}

 

 

 

/********   JQUERY VE CSS İfade ve Komutları ayrı sheet *******/

!important :

 

isNaN(String) : parantez içerisindeki ifadenin string olup olmadığını kontrol eder.

JSON Datayı Key’e göre parse etme

var JSONText = ‘{“c”:{“a”:[{“name”:”cable – black”,”value”:2},{“name”:”case”,”value”:2}]},”o”:{“v”:[{“name”:”over the ear headphones – white/purple”,”value”:1}]},”l”:{“e”:[{“name”:”lens cleaner”,”value”:1}]},”h”:{“d”:[{“name”:”hdmi cable”,”value”:1},{“name”:”hdtv essentials (hdtv cable setup)”,”value”:1},{“name”:”hd dvd \u0026 blue-ray disc lens cleaner”,”value”:1}]}’

 

var JSONObject = JSON.parse(JSONText);

var c = JSONObject[“c”];

var o = JSONObject[“o”];

 

//browser kontrolü eğer ie ise burada girer.

var browser = navigator.userAgent.toLowerCase();

var isIE = (browser.indexOf(“msie”) > -1 || browser.indexOf(“trident”) > -1);

if (isIE && window.XDomainRequest)

 

//ie Activex çalıştırma

WshShell = new ActiveXObject(“WScript.Shell”);

WshShell.Run(yönlendirilecekurl);

 

 

// ajax ile sorun olunca ie’den Service çağırma –

if (xdr) {

xdr.onload = function () {

var info = eval ( “(” + xdr.responseText+ “)” );

if (info.result) {

WshShell = new ActiveXObject(“WScript.Shell”);

WshShell.Run(yönlendirilecekurl);

}

else {

window.open(yönlendirilecekurl);

}

}

xdr.onerror = function () {

console.log(“error”)

}

xdr.open(‘GET’, query);

xdr.send();

}

// ajax ile çağırma

$.ajax({

type: “GET”,

contentType: “application/json; charset=utf-8”,

url: serviceURL ,

dataType: “json”,

success: function (data) {

if (data) {

WshShell = new ActiveXObject(“WScript.Shell”);

WshShell.Run(Url);

}

else {

window.open(yonlendirilecekUrl);

}

}

Advertisements

Faydalı Teknolojiler

Moq  : (http://canertosuner.com/post/moq-kullanarak-unittest-yazma )

Moq .Net tarafında unit test yazmada kullanabildiğimiz bir mocking kütüphanesidir. Testlerimiz için sahte nesneler üreterek normal projemizde ki case’leri test etmemizi sağlar.

Web Yazılıma Dair Kısa Notlar

ActionResult tipteki bir metoda default’ta boş string bir parametre aşağıdaki şekilde gönderilebilir. Değer gönderildiğinde parametre değeri gelen değer olarak setlenir.

Publis ActionResult MethodName(string BusinessAreaName = “” ) { }

Package console’dan bir şey indirmek/kaldırmak için
Install Package
Install-Package PackageName

Remove Nuget Package
Uninstall-Package PackageName –RemoveDependencies

PDF’e aktarma

[ValidateInput(false)]

public void ExportPageToPDF(string num)

{

string HTMLContent = “Hello <b>World</b>”;

Response.Clear();

Response.ContentType = “application/pdf”;

Response.AddHeader(“content-disposition”, “attachment;filename=” + “PDFfile.pdf”);

Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.NoCache);

Response.BinaryWrite(GetPDF(HTMLContent));

Response.End();

}

public byte[] GetPDF(string pHTML)

{

byte[] bPDF = null;

MemoryStream ms = new MemoryStream();

TextReader txtReader = new StringReader(pHTML);

// 1: create object of a itextsharp document class

Document doc = new Document(PageSize.A4, 25, 25, 25, 25);

// 2: we create a itextsharp pdfwriter that listens to the document and directs a XML-stream to a file

PdfWriter oPdfWriter = PdfWriter.GetInstance(doc, ms);

// 3: we create a worker parse the document

HTMLWorker htmlWorker = new HTMLWorker(doc);

// 4: we open document and start the worker on the document

doc.Open();

htmlWorker.StartDocument();

// 5: parse the html into the document

htmlWorker.Parse(txtReader);

// 6: close the document and the worker

htmlWorker.EndDocument();

htmlWorker.Close();

doc.Close();

bPDF = ms.ToArray();

return bPDF;

}

Resimleri Farklı Kaydet’i Engelleme

Yazdığınız uygulamadaki resimlerin indirilmesini istemiyorsanız browser default özelliği olan sağ tıklamayla resmi kaydet, resmi farklı kaydet gibi seçenekleri engellemeniz gerekir. Bunu jquery sorgusuyla basit bir şekilde yapabilirsiniz.

Buradaki slideImage resmin olduğu divin Id’sidir.

$(document).ready(function () {
$(‘#slideImage’).bind(‘contextmenu’, function () { return false; });
});

Entity Framework

Update Model From Database doesn’t add new table from database  : Entity FrameworkTen eklemeye çalıştığınız tablo modelde görntülenmiyor ise tablo yapısı beklediği formatta olmadığı için eklemiyor olabilir. Bunun için tabloda primary key olup olmadığını kontrol edin. Eğer yoksa primary key ekleyip yeniden modeli güncelleyin. Tablo modele eklenecektir.